Institucioni i Avokatit të Popullit së bashku me ROR kanë realizuar takimi me Policinë e Kosovës.

News