Grupi ROR ka marr pjesë në dëgjimin buxhetor në Komunën e Malishevës

News