Grupi ROR ka marr pjesë në degjimin Buxhetor në Komunën e Ferizajit

News