Fëmijët e grupit ROR u takuan me Presidenten e Republikës së Kosovës në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

News