Është mbajtur takimi vjetor i grupit monitorues të fëmijëve ROR.

News