Është mbajtur punëtoria për Hartimin e Strategjisë se Organizatës në Mbrojtjen e Fëmijëve dhe qeverisjen me të drejtat e tyre

News