Anëtarët e ROR nga Komuna e Ferizajit morrën pjesë në Dëgjimet buxhetore

News